Zakoni i propisi Vodoopskrba

Zakon o vodama ("Narodne novine", broj 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14)

Zakon o financiranju vodnog gospodarstva ("Narodne novine",broj 153/09, 90/11 i 56/13)

Zakon o vodi za ljudsku potrošnju ("Narodne novine", broj 56/13")

Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijene vodnih usluga pokriva("Narodne novine", broj 112/10)

Ureda o visini naknade za zaštitu vode("Narodne novine", broj 82/10, 83/12 i 151/13)

Uredba o visini naknade za korištenje voda("Narodne novine", broj 82/10, 83/12 i 10/14)

2023.

2022.

2017.

2015.

2013.

2012.

2011.

Prijava kvara i kontakt

Želite prijaviti kvar? Imate pitanje, prijedlog ili kritiku? Niste saznali željenu informaciju? Pišite nam, javit ćemo vam se u najkraćem mogućem roku.

Newsletter

Želite redovito primati najnovije informacije u svoj inbox? Pretplatite se na newsletter:

Korisni linkovi

evolare group