Vijesti

PRVI OBJEKT IZGRAĐEN U OKVIRU PROJEKTA NAŠA VODA, NAŠA BUDUĆNOST SPREMAN JE ZA RAD

26.11.2018. Jastrebarsko, 23. studenog 2018. – Vodosprema Draga Svetojanska, izgrađena u okviru projekta Naša voda, naša budućnost, dobila je uporabnu dozvolu te je time potvrđeno da je objekt spreman za početak rada.

PRVI OBJEKT IZGRAĐEN U OKVIRU PROJEKTA NAŠA VODA,
NAŠA BUDUĆNOST SPREMAN JE ZA RAD
Vodosprema Draga Svetojanska dobila uporabnu dozvolu

Jastrebarsko, 23. studenog 2018. – Vodosprema Draga Svetojanska, izgrađena u okviru projekta Naša voda, naša budućnost, dobila je uporabnu dozvolu te je time potvrđeno da je objekt spreman za početak rada. Uporabnu dozvolu izdala je Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju, Ispostava Jastrebarsko na temelju zahtjeva koji su podnijele Vode Jastrebarsko d.o.o. kao investitor projekta.


Pričuva vode


„Uporabna dozvola za prvi objekt koji smo uspješno izgradili u okviru projekta značajna je vijest za cijelo područje aglomeracije Jastrebarsko jer će nam omogućiti pričuvu vode u sklopu vodovodne mreže u danima povećane potrošnje. Dobivanje dozvole dodatni je poticaj za nastavak daljnjih aktivnosti i dovršenje radova koji su u tijeku u skladu s planiranom dinamikom“, izjavio je Mario Brnabić, direktor Voda Jastrebarsko d.o.o.
Prvi od četiriju objekata Vodosprema Draga Svetojanska prvi je od četiriju objekata (uz ostale dvije vodospreme i jedan UPOV – uređaj za pročišćavanje otpadnih voda) koji je izgrađen u sklopu projekta Naša voda, naša budućnost. Riječ je o građevini u kojoj se skuplja voda u dijelovima dana ili noći kad je potrošnja najmanja, a potom se koristi u onim razdobljima u kojima je potrošnja povećana iznad srednje dnevne razine. Osnovna je namjena vodospreme Draga Svetojanska javna vodoopskrba stanovništva pitkom vodom i osiguranje protupožarne zaštite u naseljima zapadnog dijela Grada Jastrebarskog, uz županijsku cestu Ž-3102 Novaki Petrovinski-Draga Svetojanska. Vodospremnik je priključen na postojeći vodoopskrbni cjevovod, a ukupna mu je korisna zapremnina 180 m3.

O projektu


Projekt Naša voda, naša budućnost obuhvaća poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Jastrebarsko i najveća je investicija u povijesti grada.
Usmjeren je na dodatno podizanje kvalitete jaskanske vode tako što će unaprijediti planiranje i spremanje zaliha pitke vode, smanjiti zagađenje prirode

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj dokumenta isključiva je odgovornost Voda Jastrebarsko d.o.o.

te povećati razinu zaštite okoliša. Ukupna je vrijednost projekta gotovo 170 milijuna kuna, a čak 72 posto neto iznosa sufinancira se sredstvima Europske unije kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014. – 2020., dok ostatak iznosa financiraju Grad Jastrebarsko i Vode Jastrebarsko d. o. o. Radovi su započeli u listopadu 2017. godine, a njihov se dovršetak očekuje u ožujku 2021. godine. Obuhvaćaju radove na 15 različitih gradilišta gdje se izvodi dogradnja sustava vodoopskrbe, dogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje otpadnih voda te izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s III. stupnjem pročišćavanja.

Vode Jastrebarsko korisnik su projekta, dok usluge tehničke pomoći i upravljanja projektom vrši zajednica ponuditelja koju čine Institut IGH d.d. i Eptisa Adria d.o.o., usluge nadzora nad provedbom projekta vrši zajednica ponuditelja koju čine Investinženjering d.o.o. i Exstructa d.o.o., a za izvođenje radova angažirano je poduzeće Aquaterm d.o.o.

Za više informacija o projektu posjetite www.nasavoda.hr.
Kontakt za medije:
Maja Gradišar Perotić
Media Val – agencija za komunikacijski menadžment
T: 01 3691 851
M: 091 6252 091
E: maja.gradisar.perotic@media-val.hr

 

Prijava kvara i kontakt

Želite prijaviti kvar? Imate pitanje, prijedlog ili kritiku? Niste saznali željenu informaciju? Pišite nam, javit ćemo vam se u najkraćem mogućem roku.

Newsletter

Želite redovito primati najnovije informacije u svoj inbox? Pretplatite se na newsletter:

Korisni linkovi

evolare group