info@vode-jastrebarsko.hr   | BESPLATNI INFO BROJ:    +0800 200-029

HomeOdluke društva

Odluke društva

Zakon o vodama (“Narodne novine”, broj 153/09130/1156/13 i 14/14)

Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (“Narodne novine”,broj 153/09, 90/11 i 56/13)

Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (“Narodne novine”, broj 56/13“)

Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijene vodnih usluga pokriva(“Narodne novine”, broj 112/10)

Ureda o visini naknade za zaštitu vode(“Narodne novine”, broj 82/1083/12 i 151/13)

Uredba o visini naknade za korištenje voda(“Narodne novine”, broj 82/1083/12 i 10/14)

ODLUKA O VODNOM REDARSTVU

ODLUKA O IZGLEDU I SADRŽAJU SLUŽBENE ISKAZNICE, ZNAČKE, TE IZGLEDU SLUŽBENE ODORE VODNOG REDARA

2023.

01.06.2023. – ODLUKA O KRITERIJIMA ZA OTPIS VARIJABILNIH DIJELOVA VODNIH USLUGA

2022.

27.07.2022. – Odluka o naknadi za razvoj


2017.

24.10.2017. – Odluka o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području Grada Jastrebarskog

11.01.2017. – Popis dokumenata vanjskog porijekla

2015.

25.03.2015. – Odluka o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području Grada Jastrebarskog 

25.03.2015. – Odluka o odvodnji otpadnih voda s područja aglomeracije Jastrebarsko

2013.

19.12.2013. – Odluka o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području Grada Jastrebarskog

05.07.2013. – Odluka o izmjeni i dopuni Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga na području Grada Jastrebarskog

03.07.2013. – Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o cijeni vodnih usluga

2012.

12.12.2012. – Odluku o odvodnji

12.12.2012. – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o vodovodu

12.06.2012. – Odluku o cijeni vodnih usluga

06.02.2012. – Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga na području Grada Jastrebarskog

2011.

20.12.2011. – Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine

Vode Jastrebarsko.hr službene stranice, sva prava pridržana © 2024 Vode Jastrebarsko

Skip to content