info@vode-jastrebarsko.hr   | BESPLATNI INFO BROJ:    +0800 200-029

HomeZatražite priključak

Zatražite priključak

Kako do priključka za vodoopskrbu/odvodnju?

Priključak na sustav javne vodoopskrbe/odvodnje izvodi se na zahtjev vlasnika nekretnine. Uz zahtjev za priključenje vlasnik nekretnine prilaže:

1. Građevinsku dozvolu/Rješenje o odobrenju za građenje/Potvrdu glavnog projekta
Ako je nekretnina izgrađena prije 15.02.1968. godine umjesto Građevinske dozvole/Rješenja o odobrenju za građenje/Potvrde glavnog projekta prilaže se isprava (uvjerenje, potvrda, izjava i dr.) kojom se dokazuje da je nekretnina izgrađena prije 15.02.1968. godine. Potrebna isprava može biti:
• Uvjerenje Područnog ureda za katastar da su na predmetnoj čestici evidentirane građevine prije 15.02.1968. godine,
• Izjava dva svjedoka da je građevina izgrađena prije 15.02.1968. godine (izjava mora biti ovjerena od javnog bilježnika)

2. Katastarsku kopiju plana, posjedovni list (M 1:1000)

3. Dokaz o pravu vlasništva
Dokaz o pravu vlasništva potrebno je priložiti ako Građevinska dozvola/Rješenje o odobrenju za građenje/Potvrda glavnog projekta ne glasi na podnositelja zahtjeva.
Dokazom o pravu vlasništva smatra se zemljišno – knjižni izvadak, sva dokumentacija koja dokazuje neprekinuti zemljišno – knjižni slijed vlasništva (npr. zemljišno – knjižni izvadak i kupoprodajni ili darovni ugovor i sl.), ili sudska odluka o priznanju vanknjižnog vlasništva (najčešće pravomoćno rješenje o nasljeđivanju).

Ako zahtjevu bude potrebno priložiti bilo kakvu dodatnu dokumentaciju, podnositelj zahtjeva biti će o tome naknadno obaviješten.

Isporučitelj i vlasnik nekretnine sklapaju ugovor o priključenju. Nakon sklapanja ugovora započinju radovi na izgradnji priključka. Zahtjev za priključenje na sustav odvodnje podnosi se u društvu Vode Jastrebarsko d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 14-Služba razvoja i tehničke pripreme.

Vode Jastrebarsko.hr službene stranice, sva prava pridržana © 2024 Vode Jastrebarsko

Skip to content