info@vode-jastrebarsko.hr   | BESPLATNI INFO BROJ:    +0800 200-029

HomeZatražite priključak

Zatražite priključak

Kako do priključka za vodoopskrbu/odvodnju? Priključak na sustav javne vodoopskrbe/odvodnje izvodi se na zahtjev vlasnika nekretnine. Uz zahtjev za priključenje vlasnik nekretnine prilaže:

1. Potvrdu glavnog projekta Ako je nekretnina izgrađena prije 15.02.1968. godine umjesto Rješenja o odobrenju za građenje/Potvrde glavnog projekta prilaže se isprava (uvjerenje, potvrda, izjava i dr.) kojom se dokazuje da je nekretnina izgrađena prije 15.02.1968. godine. Potrebna isprava može biti: • Uvjerenje Područnog ureda za katastar da su na predmetnoj čestici evidentirane građevine prije 15.02.1968. godine, • Izjava dva svjedoka da je građevina izgrađena prije 15.02.1968. godine (izjava mora biti ovjerena od javnog bilježnika)

2. Katastarsku kopiju plana, posjedovni list (M 1:1000)

3. Dokaz o pravu vlasništva Dokaz o pravu vlasništva potrebno je priložiti ako /Rješenje o odobrenju za građenje/Potvrda glavnog projekta ne glasi na podnositelja zahtjeva. Dokazom o pravu vlasništva smatra se zemljišno – knjižni izvadak, sva dokumentacija koja dokazuje neprekinuti zemljišno – knjižni slijed vlasništva (npr. zemljišno – knjižni izvadak i kupoprodajni ili darovni ugovor i sl.), ili sudska odluka o priznanju vanknjižnog vlasništva (najčešće pravomoćno rješenje o nasljeđivanju).

Ako zahtjevu bude potrebno priložiti bilo kakvu dodatnu dokumentaciju, podnositelj zahtjeva biti će o tome naknadno obaviješten.

Isporučitelj i vlasnik nekretnine sklapaju ugovor o priključenju. Nakon sklapanja ugovora započinju radovi na izgradnji priključka. Zahtjev za priključenje na vodoopskrbu podnosi se u društvu Vode Jastrebarsko d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 47-Služba razvoja i tehničke pripreme.

Vode Jastrebarsko.hr službene stranice, sva prava pridržana © 2024 Vode Jastrebarsko

Skip to content

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home2/vodejastrebarsko/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home2/vodejastrebarsko/public_html/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/modules/script-blocker/script-blocker.php on line 489

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home2/vodejastrebarsko/public_html/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-mixed-content-fixer.php on line 107