info@vode-jastrebarsko.hr   | BESPLATNI INFO BROJ:    +0800 200-029

HomeODLUKA O UVOĐENJU SLUŽBE VODNOD REDARSTVAVijestiODLUKA O UVOĐENJU SLUŽBE VODNOD REDARSTVA

ODLUKA O UVOĐENJU SLUŽBE VODNOD REDARSTVA

Sukladno Zakonu o vodnim uslugama Vode Jastrebarsko d.o.o. uvele su službu vodnog redarstva.

Vodnog redara lako je raspoznati po službenoj odori, iskaznici i znački.

Što će sve nadzirati vodni redar?

 • priključenje građevine na komunalne vodne građevine u skladu s propisanim uvjetima i rokovima priključenja
 • ispravnost ispuštanja otpadnih voda iz internih u sustav javne odvodnje
 • nepropusnost i pražnjenje otpadnih voda iz individualnih sustava javne odvodnje (septičke i sabirne jame)
 • priključna mjesta građevina s kojih je uklonjen vodomjer zbog nekorištenja
 • izgradnju individualnih sustava odvodnje za koje nije potreban akt o građenju
 • održavanje individualnih sustava odvodnje
 • protupravno korištenje vodnih usluga

U provedbi nadzora, vodni redar je ovlašten:

 • pristupiti nekretnini te obaviti uvid u ispravne pravnih i fizičkih osoba radi identifikacije
 • uzimati izjave od odgovornih osoba radi pribavljanja dokaza o činjenicama koje se ne mogu izravno utvrditi
 • zatražiti pisanim putem od stranke točne i potpune podatke i potrebnu dokumentaciju
 • prikupljati dokaze i utvrđivati činjenično stanje koje uključuje fotografiranje, videozapise, snimanje kamerom i sl.
 • zatražiti od vlasnika ili zakonitog posjednika dostavu potrebnih podataka za utvrđivanje činjenice održava li se i prazni li se individualni sustav odvodnje u skladu s pozitivnim zakonskim propisima

U slučaju nepoštivanja Zakona o vodnim uslugama, Zakona o vodama i Odluke o vodnom redarstvu, vodni redar je ovlašten pokrenuti upravni postupak i izdati rješenje kojim se nalaže priključenje na komunalne vodne građevine, ili drugo usklađenje s odredbama opisa čiju primjenu nadzire, te predložiti pokretanje prekršajnog postupka.

Propisani su iznosi prekršajnih kazni od 130,00 eura do 1.320,00 eura za fizičke osobe odnosno od 1.320,00 eura do 13.270,00 eura za pravne osobe.

Pozivamo građane da svako neovlašteno postupanje prijave putem e – pošte vodni.redar@vode-jastrebarsko.hr, pozivom na broj telefona 01/ 6281 – 189 ili dolaskom u sjedište društva Vode Jastrebarsko d.o.o.

ODLUKA-O-VODNOM-REDARSTVU.pdf

Vode Jastrebarsko.hr službene stranice, sva prava pridržana © 2024 Vode Jastrebarsko

Skip to content